Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pierwszaki udzielają pierwszej pomocy

We wrześniu klasa I uczestniczyła w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Kleczyńska, która otrzymała certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorganizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podczas zajęć uczniowie, w formie praktycznych ćwiczeń zdobyli wiedzę, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, m. in. telefony, podręczniki do nauki pierwszej pomocy, manekiny MiniAnia i LittleAnia.

Podczas trzygodzinnych zajęć uczniowie przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji oraz nauczyli się przeprowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby poszkodowanej w wypadku. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej. 

Wykorzystując manekin MiniAnia dzieci ćwiczyły oddechy oraz uciski ratownicze. Wszyscy zapamiętali, że należy wykonać 2 oddechy ratownicze i dokonać 30 ucisków klatki piersiowej.

Podsumowaniem, każdej części zajęć był mini egzamin, który sprawdzał zdobyte umiejętności. Wszyscy uczniowie zdali go śpiewająco: świetnie sobie poradzili z ułożeniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowo „powiadomili” o wypadku pogotowie ratunkowe oraz poprawnie wykonali czynności reanimacyjne na manekinie, udowadniając, że są godni tytułu „Małych ratowników”.

Na podstawie przeprowadzonej podczas zajęć obserwacji oraz informacji płynących z mediów, zauważamy potrzebę kontynuowania cyklicznych zajęć z tematyki udzielania pierwszej pomocy.

 

Agnieszka Kleczyńska


Przejdź do góry