Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną"

Biblioteka szkolna oraz SKO zapraszają wszystkich uczniów do udziału w konkursie na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną". Prace można oddawać w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-IV oraz V-III gim. 

 

Regulamin:

1. Tematem pracy konkursowej jest stworzenie kartki świątecznej nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Technika pracy jest dowolna.

3. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę.

4. Praca konkursowa powinna posiadać doczepioną karteczkę z danymi ucznia- imię, nazwisko, klasa.

5. Prace należy złożyć do 6 XII 2018r w bibliotece szkolnej.

6. Ocena prac konkursowych odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klas I- IV oraz V- III gim.

7. Podczas oceny prac brana pod uwagę będzie przede wszystkim kreatywność, samodzielność i estetyka.

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Organizator

M. Andrusiewicz

 

GaleriaPrzejdź do góry