Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteśmy laureatami konkursu "Smog nas zje- dbajmy o czyste powietrze"

Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Celem konkursu było:

 

  1. Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. Niskiej emisji oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci.

  2. Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

  3. Uwrażliwianie i zachęcanie placówek do przekazywania dzieciom wiedzy na tematy dotyczące ochrony środowiska.

  4. Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Konkurs adresowany był do przedszkoli oraz klas I-III szkól podstawowych z terenu województwa śląskiego. Do konkursu mogliśmy zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, którą wykonywała u nas klasa I, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Zontek. Nasza praca wykonana była techniką – malowanie na jedwabiu. Chętni uczniowie klasy pierwszej kolejno wykonywali poszczególne elementy pracy.

Nasza praca konkursowa trafiła do grona 15 laureatów konkursu, dzięki czemu zdobyliśmy nagrodę o wartości 500zł.

W ramach tego projektu klasa I mogła również uczestniczyć w zorganizowanym wyjeździe do MCK w Żywcu, gdzie uczniowie oglądali edukacyjną bajkę muzyczną „Smog nas zje”. Klik.

 

Małgorzata Zontek

 

GaleriaPrzejdź do góry