Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Praca wychowanków świetlicy

W świetlicy szkolnej w ciągu całego roku szkolnego wychowankowie biorą udział w różnego rodzaju czynnościach. Przejawia się to prowadzeniem zajęć w zakresie :
- zajęcia dydaktyczno- umysłowe: rozwiązywanie zagadek, budowanie z klocków, gry stolikowe, komputerowe, przeprowadzanie doświadczeń, puzzle, quizy itp. 
- kultura żywego słowa: praca z krótkim tekstem literackim, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, czytanie głośne bajek dla dzieci
- organizacja nauki własnej, przyzwyczajanie do systematyczności: odrabianie zadań domowych, kultura podczas pracy, zwracamy uwagę na dokładność i staranność wykonywanych prac, zachęcamy do pomocy koleżeńskiej
- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu wychowania estetycznego (plastyka, technika): wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych w zakresie grafiki, malarstwa, ceramiki i szeroko rozumianej "sztuki"
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe o charakterze relaksacyjnym: wyjścia do sali gimnastycznej i na boisko szkolne
- kultura życia codziennego: rozmowy na temat kultury słowa, właściwe zachowanie się wobec kolegów z grupy, pracowników szkoły, osób nam bliskich oraz wszystkich dorosłych.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach wybierając te formy aktywności, które odpowiadają im najbardziej. 

 


Przejdź do góry