Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2013

 

u

 

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I CELE KAMPANII

 

          Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

 

           Kampania 2013 pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy asertywności, rodzicom pomaga

w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.


CEL GŁÓWNY KAMPANII

Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do "zarażania"tym innych.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie uczniów do niesięgania po substancje psychoaktywne
 • Uświadomienie uczniom wartości dostrzegania piękna
 • Uczenie dzielenia się zachwytem i radością
 • Zachęcanie do udziału w twórczych działaniach lokalnych
 • Zachęta do podejmowania nowych wyzwań i eksploracji świata
 • Rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami
 • Przekazanie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki, inne)

W edycji ZTU 2013 stawiamy na:

 • Pochwałę trzeźwego myślenia
 • Wychowanie w myśl zasad i ideałów
 • Twórcze podejście do życia
 • Podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Zadania kampanii 2013 roku realizowane w szkołach podstawowych odbywają się pod hasłem : NA TROPIE PIĘKNA! 
Hasło pomocnicze brzmi: Piękno miejsca, w którym mieszkamy.

Głównym zadaniem dzieci będzie wyodrębnienie w swoim otoczeniu tego, co można określić jako piękne lub co może sprawić radość. Piękno bowiem mobilizuje do życzliwości i otwartości na drugiego człowieka

 

GIMNAZJUM

 

Zadania realizowane w gimnazjach odbywają się pod hasłem UNIKAM ZAGROŻEŃ- DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM
Hasło pomocnicze to : Piękno kraju, w którym żyjemy.

Młodzież zbyt rzadko doświadcza szacunku i piękna. Warto zachęcać do odkrywania tych walorów w procesie wychowawczym. Takie wartości trwalej i skuteczniej niż zakazy i nakazy uodparniają młodzież na zagrożenie różnego rodzaju uzależnieniami. Dodatkowo odnalezienie piękna w swoim otoczeniu lub innych rejonach kraju pozwala na pozytywną identyfikację z krajem, stanowi podstawowy czynnik kształtowania się miłości ojczyzny. Jest też zachętą do podejmowania pracy i działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju

 

KONKURSY ZTU 2013

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. Konkurs plastyczno-literacki NA TROPIE PIĘKNA. – zadaniem uczestników jest narysowanie lub opisanie pięknego, niezwykłego miejsca w swojej okolicy. Może to być własne podwórko, park lub jezioro.
 2. Konkurs ulotkowy MAŁY ODKRYWCA. W ramach tego zadania uczniowieodpowiedzą na 5 pytań dotyczących polskich atrakcji turystycznych.
 3. Konkurs dla klas NASZA PIĘKNA OKOLICA. Klasy lub grupy świetlicowe mają za zadanie wykonać cykl 10 zdjęć ilustrujących piękno swojej okolicy. Mimo, że konkurs zaczyna się jesienią, warto już wcześniej solidnie się do niego przygotować.

 

 

GIMNAZJUM

 1. Konkurs plastyczno – literacki DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM. Uczestnicy muszą się zastanowić nad pięknem wokół siebie i spróbować podzielić się z jurorami niezwykłym czarem swojej okolicy. Może to być piękny krajobraz, osoba lub przedmiot.
 2. Konkurs EKSPLORATOR. Polska jest pięknym, ale dla wielu wciąż nieodkrytym krajem. Przed uczniami stawiamy 5 pytań o różna zakątki naszego wspaniałego kraju. Ci, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi, wezmą udział w losowaniu nagród.
 3. Konkurs (dla klas lub grup) U NAS JEST NAJPIĘKNIEJ! Uczestnicy mają za zadanie wykonanie krótkiego filmu opowiadającego o miejscu, którym mieszkają lub chodzą do szkoły. Z tego filmu jury chce się dowiedzieć dlaczego to właśnie u nas jest najpiękniej!
 4. Konkurs SZUKAMY MŁODYCH MISTRZÓW –LOKALNI LIDERZY. Od kilu lat jury szuka i prezentuje najzdolniejszych gimnazjalistów. W 2013 chcą poznać lokalnych liderów, czyli osoby działające na rzecz innych i swojego środowiska.

 

W naszej szkole kampania ZTU 2013 związana jest z dostrzeganiem piękna w naszym otoczeniu co przekłada się na działania:

 

 • Akcje wolontariatu (cały rok 2013)
 • Realizowanie konkursów proponowanych w materiałach kampanii (zgodnie z wymaganiami organizatora)
 • Spotkanie rodziców z policjantem (kwiecień 2013)
 • Zorganizowanie przeglądu zainteresowań pt. „Piękno jest w nas” (wrzesień – październik 2013)
 • Zorganizowanie podsumowania kampanii (listopad 2013)

Przejdź do góry