Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podsumowanie kampanii 2012


ZESPÓŁ SZKOŁ W MIĘDZYBRODZIU ŻYWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KAMPANII

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012

      

     W roku 2012 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej kampanii ZTU, której głównymi celami było zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami. Kampania miała także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie.  Powyższe cele osiągane były poprzez realizację zadań zawartych w pakiecie materiałów profilaktycznych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych (ulotki, plakaty), oraz dodatkowe działania towarzyszące zorganizowane na terenie szkoły(akcje charytatywne, konkursy szkolne).

ZTU 2012 dla Szkoły Podstawowej zakładał min. Pomaganie dzieciom w poznaniu siebie, swoich potrzeb , możliwości i zainteresowań, zachęcanie ich do marzeń i stawiania sobie ambitnych celów, oraz dodawanie odwagi do spełniania marzeń. Cele te realizowane były poprzez materiały kampanii oraz szkolne konkursy , takie jak „Przegląd szkolnych talentów” oraz konkurs plastyczno – literacki „ W krainie elfów, smoków, wróżek i trolli – literatura fantasy”. Udział w tych zadaniach pozwolił dzieciom na postrzegania siebie jako osoby aktywnej, mającej wpływ na swoje życie, zwiększył wiarę we własne siły oraz możliwość twórczego nastawienia do życia bez konieczności sięgania po używki.

ZTU 2012  dla gimnazjalistów zakładał dostarczenie wiedzy o zachowaniach asertywnych w trudnych sytuacjach 9namowy do picia alkoholu), pomagał w kształtowaniu własnej tożsamości, uświadamiał możliwości życiowe. Zadania te realizowane były poprzez materiały kampanii oraz szkolne działania towarzyszące

 

Hasłem kampanii dla szkoły podstawowej było „Zdrowy rozsądek daje radę”. Założeniem tego hasła było nakłanianie dzieci do stawiania sobie realnych ale ambitnych celów do osiągnięcia, po to aby osiągnąć zasłużoną satysfakcję ze swych działań.

Hasłem kampanii dla gimnazjalistów było „Wierzę w siebie – odrzucam nałogi”. Miało ono na celu uświadomienie nastolatkom poczucie własnej wartości oraz pomoc w budowaniu własnej hierarchii wartości w postępowaniu na co dzień. Poprzez działania kampanii młody człowiek uświadamiał sobie fakt, że od tego w jaki sposób, rozmawia, nawiązuje relacje, uczestniczy w życiu społecznym będzie zależało jego zadowolenie bądź niezadowolenie z życia, sukces lub porażka, przyjaźń lub samotność.

W ciągu trwania kampanii nasi uczniowie brali udział w:

 • Konkurs plastyczno – literacki „To ja” (SP) i „Autoportret” (gimnazjum)– zachęcał on dzieci do przygotowania własnego portretu w formie plastycznej lub literackiej. Celem była prezentacja samego siebie, zastanowienie się kim jestem i próba pokazania tego poprzez formę artystyczną
 • Konkurs ulotkowy „Żabka czy motylek” / „Jak ryba w wodzie”– zachęcał on uczniów do aktywności sportowej i prezentował sportowych bohaterów. W ulotce dzieci miały zaprezentowaną sylwetkę patrona kampanii Konrada Czerniaka, świetnego polskiego pływaka. Ponadto ulotka zawierała pięć podchwytliwych pytań związanych z pływaniem
 • Konkurs dla klas „Ruszajmy się”- zachęcał grupy do przygotowania trzyminutowych filmów ilustrujących tytuł konkursu
 • Konkurs szkolny „Przegląd szkolnych talentów” – celem konkursu było zachęcanie dzieci do prezentacji własnych osiągnięć i zainteresowań , pokazanie swojej pasji, podnoszenie wiary we własne możliwości, zdobycie odwagi do wystąpień publicznych.

na terenie szkoły miały miejsce akcje charytatywne oraz konkursy związane z kampanią ZTU. W ciągu całego roku trwały akcje:

 • Zbieranie tonerów – akcja przedłużona na 2013r
 • Wspieranie schroniska dla psów – akcja przedłużona na 2013r
 • Zbieranie wyposażenia dla świetlicy szpitalnej
 • Zbieranie artykułów dziecięcych dla potrzebujących młodych matek
 • Zbieranie ubrań dla osób potrzebujących
 • Wspieranie akcji pomocy misjom Afryce poprzez zbieranie środków finansowych na cel „Szkolna studnia” – akcja przedłużona na 2013r
 • Wsparcie schroniska dla psów kocami i karmami dla zwierząt
 • Wspomaganie warsztatów terapii zajęciowej w PZOL (uczniowie w ciągu całego roku brali udział w warsztatach jako opiekunowie i pomoc dla osób niepełnosprawnych)

Akcje te miały na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, dostrzeganie konieczności bezinteresownej pomocy oraz zrozumienie,  że niesienie takiej  pomocy podnosi naszą samoocenę, dowartościowuje nas jako osoby właściwie funkcjonujące

w społeczeństwie. 

W szkole zorganizowane były konkursy:

 •  Przegląd szkolnych talentów – zadaniem tego konkursu było zachęcanie dzieci do prezentacji własnych zainteresowań i osiągnięć, zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu ,rozwijanie swoich pasji, odreagowanie napięć, relaksacja poprzez hobby, oraz wzmocnienie pozytywne jakim było wsparcie ze strony rodziny, wychowawców i rówieśników. Poprzez prezentacje swojego talentu dzieci zostały dowartościowane i jednocześnie uczyły się szacunku dla pasji i zainteresowań swoich kolegów.
 • Konkurs plastyczno – literacki „W krainie elfów, smoków, wróżek i trolli – literatura fantasy” Celem tego konkursu było zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, propagowanie czytelnictwa i literatury fantastycznej jako alternatywy dla alkoholu i narkotyków, rozwijanie wyobraźni,  nauka wyrażania siebie poprzez sztukę i formy literackie, prezentacja  swoich umiejętności, relaksowanie się poprzez formy plastyczne lub literackie

W kampanii brali udział również rodzice i wychowawcy klas poprzez zapoznanie z materiałami kampanii

- Ulotka dla rodziców „PATRZ, CO PIJE TWOJE DZIECKO”  - rodzice mogli zapoznać się z rodzajami popularnych lecz nie zawsze bezpiecznych napojów dla młodzieży typu Energy drink i Alkopopy. Ulotka uświadamiała także fakt, że spożywanie takich napojów nigdy nie pozostaje obojętne dla zdrowia dziecka.

- Ulotka dla rodziców „CO TO JEST SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI?” – ulotka przypomina zasady rozwijania zaradności dzieci i młodzieży, oraz zawierała wskazówki dotyczące zapobiegania bezradności, które pomogą w realizowaniu zadań profilaktyki zachowań ryzykownych.

-  Ulotka „KIEROWCA, DROGA I ALKOHOL TO ŚMIERTELNE POŁACZENIE” –  ulotka służy zapobieganiu pladze polskich dróg jaką są pijani kierowcy. Zawarte w niej materiały obalają mity, które często służą jako wymówka dla pijanego kierowcy.

- W sklepach na terenie naszej miejscowości rozdany został „MIMNI PORADNIK DLA SPRZEDAJĄCYCH + NAKLEJKI NA KASĘ” – dzięki temu sprzedawcy stali się sojusznikami w naszych działaniach profilaktycznych. W poradniku przypomniane zostały przepisy prawne przydatne sprzedawcom, oraz porady jak radzić sobie z agresywnymi klientami. W każdej książeczce znajdowały się również naklejki na kasę lub drzwi.

W realizację kampanii zaangażowani byli również wychowawcy klas poprzez realizację tematów lekcji wychowawczych związanych z kampanią oraz szeroko rozumianą profilaktykom.

Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Czernichów oraz środkom finansowym przekazanym na realizację kampanii, możliwa była organizacja konkursów oraz podsumowanie kampanii za rok 2012.

Współpraca z uczniami, wychowawcami, rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz przedstawicielami naszej gminy układała się pomyślnie i przebiegała bez zakłóceń.

        Za realizację kampanii na terenie szkoły odpowiedzialny był zespół

profilaktyczny w składzie: Agnieszka Kleczyńska, Małgorzata Zontek, Małgorzata Stasica, Teresa Ryczek, Ewa Furtak.


Przejdź do góry