Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podsumowanie kampanii ZTU 2013

      W 2013r uczniowie naszej szkoły zostali objęci działaniami kampanii ZTU, której głównym celem było zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych  poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej nas rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych. Kampania  pozwalała uczniom rozwijać  zainteresowania i pasje, zachęcała do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczyła asertywności a rodzicom pomagała w budowaniu więzi emocjonalnych z dziećmi. 
Cele szczegółowe obejmowały:
-przygotowanie uczniów do niesięgania po substancje psychoaktywne 
-uświadamianie uczniom wartości dostrzegania piękna
-uczenie dzielenia się zachwytem i radością
-zachęcanie do udziału w twórczych działaniach lokalnych
-zachęta do podejmowania nowych wyzwań i eksploracji świata
-rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami
-przekazanie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi
 

Wszystkie te cele realizowane były poprzez aktywizację uczniów , a spotkania z rodzicami zmierzały w kierunku uświadomienia istoty więzi emocjonalnej z dzieckiem oraz pokazanie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi.

Kampania dla szkoły podstawowej i gimnazjum przebiegała z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatora, oraz udziałem w proponowanych przez niego konkursach.

Konkursy proponowane przez organizatorów kampanii:
-Konkurs plastyczno- literacki: „Na tropie piękna” i „Dzielę się pięknem”
- konkurs dla klas i grup : „Nasza piękna okolica” i „U nas jest najpiękniej”
- konkurs ulotkowy dla SP „Mały odkrywca”
- konkurs internetowy Gimnazjum „Eksplorator”

Ponadto w ramach kampanii organizowane były następujące działania:
- Szkolny Przegląd Zainteresowań
- pomoc dla schroniska dla psów
- pomoc dla świetlicy szpitalnej
- wsparcie drugiego człowieka poprzez zbieranie zużytych tuszy i tonerów
- Kartki dla Afryki

W naszej szkole zorganizowane zostało spotkanie rodziców z policjantem – prelekcja na temat narkotyków i dopalaczy.
 

W tym roku kampanią zostali objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły: 
Szkoła podstawowa – 90 uczniów  
gimnazjum – 72 uczniów

Szczególnym zaangażowaniem wykazało się  52  uczniów
 

      Kampania przebiegała bardzo sprawnie, a tematyka tegorocznej kampanii celnie trafiła w zainteresowania uczniów i wychowawców. Kampania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczniów, rodziców i wychowawców. Proponowane konkursy bezpośrednio dotyczyły naszej okolicy, piękna przyrody, krajobrazu oraz piękna nas samych i drugiego człowieka. Zwrócenie uwagi na pozytywne strony naszego życia spowodowało ogromną chęć pokazania siebie i miejsca, w którym mieszkamy, co było alternatywą dla zachowań antyspołecznych. Uczestnicząc w kampanii uczniowie zauważyli, ze można być wartościowym człowiekiem, mieć ciekawe zainteresowania i aktywnie spędzać wolny czas bez konieczności sięgania po różnego rodzaju używki. 
Słabych stron kampanii nie zauważyliśmy.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli  w akcjach o charakterze charytatywnym , czego skutkiem było wsparcie schroniska dla psów , świetlicy szpitalnej i  zbieranie tonerów dla osoby potrzebującej. Aktywność ta przeniosła się nawet poza działania organizowane w ramach kampanii – uczniowie bardzo chętnie i aktywnie wspierali działania misyjne proponowane przez katechetę naszej szkoły. Szkolny przegląd zainteresowań pozwolił uczniom pokazać swoje hobby, pochwalić się swoimi osiągnięciami i talentami. Wielu uczniów po raz pierwszy miało okazję przekazać dużo pozytywnej energii i pokazać nam się w zupełnie nowym świetle.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym ,  władzami lokalnymi i Fundacją ks. Orione „Czyńmy Dobro” przebiegała bardzo pomyślnie.

 Za przeprowadzenie kampanii na terenie naszj szkoły odpowiedzialny był zaspół profilaktyczny w składzie: 
Agnieszka Kleczyńska, Małgorzata Zontek, Ewa Furtak, Małorzta Stasica, Teresa Ryczek 

Artykuły

2014-01-10


Przejdź do góry