Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program profilaktyczny - "Potrafię wybrać" - I 2015

 

 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ


14 stycznia zakończyła się realizacja programu profilaktycznego

dla uczniów gimnazjum - „Potrafię wybrać”.

 

Program zawierał dwa bloki tematyczne:

- zajęcia edukacyjno – praktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień z elementami technik  asertywnego odmawiania.

- Zajęcia warsztatowe z zakresu organizacji czasu wolnego .


Pierwsze spotkanie odbyło się 3 grudnia 2014 roku, natomiast drugie miało miejsce

14 stycznia 2015.


Treści zostały dostosowane do możliwości poznawczych poszczególnych grup wiekowych.

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 64 uczniów.

Z opinii uczestników można wnioskować, że zajęcia były bardzo pouczające i ciekawie prowadzone a tym samym potrzebne.


Zajęcia prowadziła pani psycholog – Katarzyna Babicka.


                                                      Organizator – pedagog szkolny
                                                                 

                                                           Agnieszka Kleczyńska


Przejdź do góry