Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

L.p.

Data

Temat

Dzień

1

4.09.2017r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

poniedziałek

19.09.2017r.

Rada Pedagogiczna

Zebranie rodziców o godz. 1630

wtorek

14.10. 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej

sobota

1.11.2017r.

Wszystkich Świętych

środa

8.11.2017r.

Rada Pedagogiczna

Zebranie rodziców o godz. 1630

środa

11.11.2017r.

Święto Niepodległości

sobota 

grudzień 2017r 

Egzaminy próbne

 

20.12.2017r.

Zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

środa 

23-31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

10 

1.01.2018r.

Nowy Rok

poniedziałek

11 

6.01.2018r.

Święto Trzech Króli

sobota  

12 

16.01.2018r.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze

wtorek

13 

23.01.2018r.

Rada Pedagogiczna

Zebranie rodziców o godz. 1630

wtorek

14 

29.01-9.02.2018r.

Ferie zimowe

 

15 

29.03.-3.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

16 

18.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny-część humanistyczna

 

środa 

17 

19.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny-część matematyczno-przyrodnicza

czwartek

18 

20.04.2018r.

Egzamin gimnazjalny- język nowożytny

 

piątek

19 

18.-20.04.2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów  klasy II gimnazjum

środa-piątek

20 

19.-20.04.2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów  szkoły podstawowej  

czwartek-piątek

21 

26.04.2018r.

Rada Pedagogiczna

Zebranie rodziców o godz. 1630

czwartek 

22 

30.04.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

poniedziałek

23 

1.05.2018r.

Pierwszy Maj

wtorek

24 

2.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

środa

25 

3.05.2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja

czwartek 

26 

4.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

piątek

27 

15.05.2018r.

Zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

wtorek

28 

31.05.2018r.

Boże Ciało

czwartek

29 

01.06.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

piątek

31 

7.06.2018r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych 

czwartek

32 

8.06.2018r.

Święto Szkoły

piątek

33 

15.06.2018r. 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

piątek 

34 

21.06.2018r.

Apel- program z okazji ukończenia gimnazjum

czwartek

35 

21.06.2018r. 

Rada Pedagogiczna – plenarna

czwartek

36 

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego

piątek


Przejdź do góry