Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin biblioteki

R E G U L A M I N  

BIBLIOTEKI

 

1.Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, doraźnie (na miejscu) również absolwenci i rodzice.

2.Wypożyczalnia udostępnia zbiory od września do końca maja. Na początku czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki.

3.Do biblioteki nie wolno wchodzić z plecakami, torbami, okryciami, parasolami i w obuwiu wyjściowym !

4.Na terenie biblioteki nie wolno jeść ani pić!

5.Należy zachowywać się spokojnie i rozmawiać tylko cicho!

6.Wypożyczone książki należy szanować! Czytelnik odpowiada za nie materialnie. Za pozycje zagubione lub zniszczone zobowiązany jest oddać takie same lub inne o wartości wskazanej przez bibliotekarza.

7.Książki wolno wypożyczać tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno przekazywać ich innym osobom.

8.Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. Nie ogranicza się  ilości wypożyczanych książek uczniom klasy III gimnazjum oraz osobom przygotowującym się do olimpiad lub konkursów przedmiotowych.

9.W bibliotece należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń nauczyciela bibliotekarza.

10.W kąciku czytelniczym (przy biurku pod oknem) może przebywać tylu uczniów, ile jest miejsc siedzących. Na krześle wolno siedzieć tylko pojedynczo!

11.W chwili odejścia ze szkoły czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych  książek!

BIBLIOTEKA  NIE  JEST  MIEJSCEM  SPOTKAŃ  TOWARZYSKICH  !!!

                                                                           

R E G U L A M I N

CZYTELNI  MULTIMEDIALNEJ

 

1.Czytelnia multimedialna udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych!

2.Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie realizujący konkretne zadania edukacyjne.

3.Przed każdorazowym skorzystaniem z czytelni multimedialnej należy uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza.

4.Przy każdym stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba pracująca w ciszy.

5.Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu). Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność spada na rodziców  lub opiekunów.

NIE WOLNO:

1.Używać przyniesionych z zewnątrz nośników: dysków CD, programów, dysków wymiennych (pendrive).

2.Pobierać plików.

3.Wnosić napojów i jedzenia. (Jeść i pić!)

4.Utrudniać pracy innym użytkownikom. Przeszkadzać głośnym zachowaniem.

5.Korzystać z portali zawierających treści przeznaczone wyłącznie dla odbiorców dorosłych oraz wchodzić na strony niezwiązane z potrzebami edukacyjnymi, szczególnie na: GRY, FACEBOOK, TWITER, INSTAGRAM, GG, ALLEGRO, YOUTUBE,  NASZA KLASA, FOTKA, INNE PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE,  WRZUTA, DEMOTYWATORY, CZAT oraz  FORA RÓŻNYCH GIER.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU I NIE STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA, UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ POZBAWIONY PRAWA DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, CZYTELNI ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ. W TAKIM PRZYPADKU UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KSIĄŻKI BEZPOŚREDNIO U NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.

O WYMIARZE KARY DO 1 MIESIĄCA DECYDUJE NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ.
O KARACH DŁUŻSZYCH DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY. PONADTO, ZA ZŁE ZACHOWANIE GROŻĄ PUNKTY UJEMNE.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 24 listopada 2015r.                                                                              


Przejdź do góry