Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2017/2018

 

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2.Pracownicy kuchni przygotowują obiad oraz herbatę

3.Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)  uczniowie , wnoszący opłaty 

b)  pracownicy zatrudnieni w szkole

4.Posiłki wydawane są w godzinach:

a)  herbata : 920 – 930

b)  posiłek dla klas : I, III, IV a , IV b SP : 1110 – 1125

c)  posiłek dla klas: V, VI, VII SP, II i III Gimnazjum: 1210 – 1225

5.W stołówce szkolnej uczeń ma obowiązek:

a)  spokojnie poruszać się po stołówce

b)  zachować porządek i ostrożność przy odbiorze dania z okienka

c)  po skończonym posiłku oddać talerz, sztućce oraz kubek po napoju do okienka wydzielonego do zwrotu naczyń

d)  zachowywać się kulturalnie

e)  przy okienku, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie korzystającyz obiadów, nauczyciele i uczniowie dyżurujący.

7. Opłatę za posiłki należy regulować w sekretariacie szkoły do dnia 10 bieżącego miesiąca.

8. W stołówce umieszczony jest tygodniowy jadłospis

9. Rezygnację z korzystania ze stołówki należy zgłosić w sekretariacie   najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

10.Dłuższe nieobecności należy zgłosić w sekretariacie w celu odliczenia należności. Nieobecność jednodniowa nie jest odliczana od opłaty miesięcznej.

11.Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pełnienia dyżurów. Za każdy dzień dyżuru uczeń otrzymuje 1 punkt dodatni, natomiast jeżeli nie przyjdzie na dyżur – 1 punkt ujemny.

12.W trakcie obiadu przy jednym stole mogą siedzieć maksymalnie 4 osoby.

13.O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce szkolnej będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

14.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, korzystający uczeń zostanie pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

 


Przejdź do góry